Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

turpina 2007.g.dzimušo bērnu uzņemšanu

2014./2015.m.g. 1.klasē.

Pieteikties personīgi skolas lietvedībā, līdzi ņemot pasi un bērna dzimšanas apliecību. Skola rakstiski paziņos vecākiem par bērna uzņemšanu un informēs vecākus par iesniedzamajiem dokumentiem.

Sīkāka informācija pa tālr. 63181887 un 63182265.

 

IMG_0067Šopavasar ikgadējās Ritmikas dienas devīze bija: „Griežam laiku virpulī!”. Pasākuma dalībnieku (1.-12.klases skolēnu, vecāku un skolotāju) uzdevums ar atbilstošas mūzikas, aksesuāru un deju soļu palīdzību skatītājiem ļaut paceļot laikā  no mūsdienām līdz pat 2.pasaules karam.   Kandavas sporta halles tribīnes bija pilnas,  jo vingrotājus atbalstīt bija ieradušies gan vecāki un vecvecāki, gan draugi un paziņas. Uzstāšanos vērtēja arī sportiskā žūrija: Jānis Bambis, Inga Rozenfelde, Mārcis Tropiņš, Oļegs Puzikovs, Egita Grundmane.

Vairāk par pasākumu skatieties fotogalerijā un lasiet skolas gadagrāmatā – šeit!

IMG_9495Pašās februāra beigās mūsu skolas divpadsmit divpadsmitie aicināja vecākus, draugus un skolotājus uz Sudraba gredzenu vakaru, lai atskatītos uz savos vidusskolas gados paveikto, izjusto, sasniegto, pārdzīvoto, lai saņemtu spēka un ceļa vārdus no ciemiņiem, lai saprastu – šajā skolā kopā būšanas laiks atlicis tik niecīgs. Savukārt pēc nedēļas (6.martā) skolas aktu zālē savus viesus uz Pogu vakaru pulcēja devītie. Viesības nebija šādas tādas, bet ar reģionālo televīziju (AB)2 !  Žurnālisti un vienlaikus vakara vadītāji Jānis un Alise raidījumā “Es un skola” piedāvāja ieskatīties kādas Kurzemes mazpilsētas pusaudžu skolas un atpūtas brīžos. Raidījumā bija gan reklāmas, gan muzikālās pauzes, gan laika prognoze, kā arī iespēja saņemt speciālbalvu, atbildot uz jautājumiem.

Vairāk par abiem pasākumiem  lasiet skolas gadagrāmatā –šeit!

 

 

IMG_0366Pateicoties skolas bibliotekāres Dainas Batņas entuziasmam, mūsu skola  otro gadu ir iesaistījusies lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija”, ko visā valstī jau 14 gadus īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) sadarbībā ar Latvijas Bibliotekāru biedrību, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Valsts Kultūrkapitāla fondu. Pēc LNB sniegtās informācijas šoreiz žūrijā ir piedalījies rekordliels dalībnieku skaits – jauno grāmatu vērtēšanā iesaistījās 17 tūkstoši lasītāju, rosinot lasītprieku 576 bibliotēkās un skolās. No mūsu skolas piedalījās 76 skolēni. Visaktīvākie lasītāji un vērtētāji, skolotāju Elitas Brahmanes, Gintas Bogdanovas, Ainas Novickas, Ivitas Goldbergas mudināti, šogad bija sākumskolas skolēni no 3.b, 2.klases, 4.b un 3.a klases. Pamatskolas grupā bija iesaistījušies tikai 7 skolēni, bet vidusskolas posmā 2 skolēni. Kā balva daudzlasītājiem bija tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli, kura izveidotā anekdošu izlasīte „Pēterītis un Anniņa” pārliecinoši guvusi visu lasītāju atzinību.

Vairāk par Bērnu un jauniešu žūriju, kā arī tikšanos ar rakstnieku Māri Runguli lasiet skolas gadagrāmatā – šeit!

 DSC04410Šī mācību gada otrajā semestrī savus pētnieciskos darbus veica arī 5.-6. klašu skolēni.  Daļa to darīja, par konsultantiem izvēloties savus vecākus, citi dažādu mācību priekšmetu skolotājus, citi klases audzinātāju. Kas tad tika pētīts? Populārākās pētniecības jomas bija saistītas ar sportu, dabaszinībām, sociālajām  zinībām,  mūziku, informātiku un latviešu valodu. Jāpiebilst, ka pētnieki salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem ļoti maz bija izvēlējušies veikt eksperimentus. Vispirms darbi tika izvērtēti klasēs un tad veiksmīgākie izvirzīti aizstāvēšanai skolā, bet pārliecinošākie 1.aprīlī uzstāsies Kandavas novada skolu 5.-9.klašu skolēnu pētniecisko darbu konferencē. Lai veicas!

Vairāk par dalībniekiem un viņu darbiem lasiet skolas gadagrāmatā – šeit!

DSC04217Kamēr pirmklasnieki bija devušies valsts noteiktajās brīvdienās, 2.-9.klašu skolēni iesaistījās projektu nedēļas aktivitātēs. Šogad visiem viena tēma – tautasdziesmas. Tās vispirms tika meklētas, tad lasītas, dziedātas, zīmētas, minētas un izmantotas rotaļās. Vieni veidoja savas tautasdziesmu izlasītes, citi plakātus, citi uzdevumus-spēles pārējiem. Jāpilda arī saņemtais uzdevums, tā saucamais mājas darbs, kurā jāsameklē tautasdziesmās trūkstošie vārdi, t.dz. ar norādītajiem skaitļa vārdiem, jāuzzīmē 3 iedotās tautasdziesmas, jāatrod t.dz. neparastāko vārdu nozīmes, kā arī pašiem jāsacer 3 t.dz. par gudrību, slinkumu un skolu. Noslēgumā katrai klašu grupai konkursiņš – iespēja parādīt to, ko katrs iemācījies, un varbūt iemācīt citiem.

Projektu nedēļas pēdējā diena jau tradicionāli saistās ar 2 pasākumiem – vidusskolēnu pētniecisko darbu konferenci un Popielu. Par to vairāk lasiet skolas gadagrāmatā – šeit!

DSC03766Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas kolektīvs saka mīļu paldies Viesturam Dreimanim par skolai dāvātajām eglītēm.

1.-6.klašu skolēni un skolotājas pateicas Labrenču ģimenei, Petroviču ģimenei, Kadiķu ģimenei, Indriksonu ģimenei, Štofertu ģimenei par atbalstu skolas Ziemassvētku pasākumam.

SAMSUNG CSC

Lai visiem silti, mīļi svētki!

SAMSUNG CSCLaikā, kad jau katrs no mums ir aizdedzis pirmo adventes sveci, Ziemassvētki ienāk arī Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā.

Trešdien, 4.decembra rītā, Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas sākumskolas skolēni kopā ar savām audzinātājām, direktori D.Pugu un skolotāju D.Dudi, pulcējās skolas vestibilā, lai izrotātu pirmo Ziemassvētku eglīti. Šoreiz tam bija īpašs iemesls – egle tika rotāta ar Comenius projekta „A quest 4 heroes” ietvaros tapušajiem skolēnu eglīšu rotājumiem. Rotājumi šoreiz atceļojuši no Vācijas, bet tos pagatavojuši skolēni no Velsas, Polijas, Ungārijas, Francijas, Igaunijas, Vācijas, Somijas, Dānijas un Latvijas.

Lai košā eglīte katram ienācējam mūsu skolā sagādā svētku noskaņu!

Projekta koordinatore,

Danuta Dude

20131130_112608152a6ca154674d.jpgNo 27.novembra līdz 1.decembrim Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas skolotājas Daiga Puga, Danuta Dude un Inguna Auziņa pabija Comenius daudzpusējā skolu sadarbības projekta „A quest 4 Heroes” pirmajā darba vizītē Šutorfas Susteresch pamatskolā Vācijā.

Vairāk par pirmās vizītes iespaidiem lasiet šeit.

 

SAMSUNG CSCNovembra  beigās 10 mūsu skolas 8.-10. klases skolēni (Alise Fjodorova, Ance Leja, Anda Beāte Jekoviča, Kristaps Kristers Ozols, Sāra Dūniņa, Dārta Kamparzāle, Agnis Kotāns, Lilita Dronka, Kerija Fedorenko un Elvis Freimanis) kopā ar skolotājām Inesi Ozolu un Antru Videnieci Nordplus Junior  projekta „Let’s make things better” ietvaros nedēļu viesojās Igaunijas pilsētā Narvā. Šajā projektā piedalījās skolas no trīs Baltijas valstīm, un tas saistīts ar skolas sakopšanu, vides uzlabošanu un iekštelpu dekorēšanu. Projekts sākās šī gada septembrī un ilgs līdz 2014.gada jūnijam. Par viesošanos Igaunijā piekrita pastāstīt skolotāja Inese Ozola.

Vairāk lasiet skolas gadagrāmatā – šeit!